baner

Dla rodziców

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola – prosimy o oddanie kart kontynuacji uczęszczania do końca lutego.


Rekrutacja na nowy rok szkolny 2024/2025

W ramach świadczenia opieki przedszkolnej przyjmujemy dzieci w wieku 2,5-6 lat.

luty 2024 – dzieci już uczęszczające do przedszkola (karty kontynuacji uczęszczania zostaną wydane w lutym)

Prosimy o oddanie kart do końca lutego.

marzec 2024 – przyjmowanie nowych dzieci – złożenie wypełnionej i podpisanej karty zapisu (osobiście lub przesłanie skanu na adres e-mail psbabice@wp.pl)

Regulamin-rekrutacji

Karta-zapisu-na-rok-szkolny-20242025

Udzielamy zniżek na czesne dla każdego dziecka z rodzin 3+ uczęszczającego do naszego przedszkola, które posiada Kartę Dużej Rodziny.Ekowalentynki 2024

zdjęcia w galerii

Akcję organizujemy wspólnie z REMONDIS Electrorecycling Polska , Electro-System Organizacja Odzysku , Europejska Platforma Recyklingu – firmami, które są liderami w Polsce i Europie w zakresie zbiórki, odzysku i recyklingu zużytych baterii, oraz naszym przyjacielem, ekologiem Dominikiem Dobrowolskim, z którym wspólnie działamy na rzecz ochrony środowiska.

Celem akcji jest promocja selektywnej zbiórki i recyklingu zużytych baterii oraz zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

termin 14 lutego (Dzień Zakochanych) – 22 kwietnia (Dzień Ziemi)

więcej informacji: https://www.cycling-recycling.eu/akcje/ekowalentynki-czyli-kochamy-recykling

 


 

Ze względu na zgłoszony do nas przypadek wystąpienia wszawicy w naszym przedszkolu, prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i  włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.


28 lutego (środa)

Zdjęcia do Tablo 

Dzieci, które kończą edukację przedszkolną


 

 

27 luty (wtorek)

Dzień Dinozaura

Można przynieść swojego dinozaura.


Dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za wizytę w naszym przedszkolu.

Zdjęcia z poszczególnych uroczystości znajdują się w zakładkach grup.

Link to fotoramki – Starszaki – https://drive.google.com/drive/folders/1_tFbNbRx_sWb75VtiwTQ9pSPOyh9V94M?usp=sharing

spotkanie z Babcią Karola – bajka –  grupa Jeżyki (29 stycznia)

                                                               spotkanie z babcią Ksawerego – zajęcia muzyczne

spotkanie z Babcią Igora – stroje ludowe – grupa Krasnale (wiosna)

 


 

Zapraszamy po nowości książkowe do kącika czytelniczego !!!

(szatnia Jeżyków oraz Krasnali i Groszków)

(Jeśli macie w domu książki, których już nie czytacie, przynieście do przedszkola, poczytają inni :))


Podziękowanie od nadleśnictwa


Nasza placówka została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Zdrowe Dzieci”.

Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

Warsztaty z zakresu zdrowego żywienia i stylu życia dla dzieci oraz szkolenia dietetyczne dla rodziców.

Projekt będzie realizowany w grupie Starszaków.

Folder-zdrowe-dzieci

W ramach projektu zrealizowany zostanie warsztat kulinarny dla dzieci w przedszkolu, szkolenia dla dorosłych – rodziców i nauczycieli (online) promujące zdrową dietę i aktywność fizyczną jako podstawę codziennego stylu życia.

W celu obejrzenia szkolenia można kliknąć z link poniżej.

  

Nasze przedszkole przyłączyło się do akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.

Zbieramy wyłącznie monety będące polskim środkiem płatniczym.

Monety można wrzucać do skarbonek znajdujących się w szatniach przedszkolnych.

Zebrane środki zostaną przekazane na pomoc rzeczową, wsparcie psychologiczne, programy stypendialne, specjalistyczną opiekę dla dzieci i młodzieży.

Akcja trwa od 2 listopada do 29 lutego 2024r. 

 

  

 


 

Zachęcamy rodziców wraz z dziećmi do korzystania z kącików książek znajdujących się w szatniach na Różanej.

Dostępne są również książeczki w wersji angielskiej (szatnia Jeżyków).

Jeśli macie w domu książeczki dla dzieci, których już nie używacie, przynieście do kącika książek w przedszkolu.

 


Urodzinki w przedszkolu

Ważnym wydarzeniem w życiu dziecka i grupy przedszkolnej są urodziny. Tradycją jest odśpiewanie wspólnie „Sto lat”, składanie życzeń i częstowanie przez solenizanta drobnymi słodyczami. Niech ta skromna tradycja pozostanie a nasi drodzy rodzice nie narażają się na koszta organizowania coraz to wymyślniejszych upominków dla każdego dziecka w grupie :) Wystarczą drobne, miękkie cukierki :)


Z uwagi na lepsze wykorzystanie produktów spożywczych i zaplanowanie posiłków prosimy o zgłaszania nieobecności dziecka przynajmniej jeden dzień wcześniej, telefonicznie lub mailowo.

Za niezgłoszoną nieobecność dziecka przynajmniej dzień wcześniej nie będzie odpisów za niewykorzystane posiłki.

załącznik 1 do statutu opłata za żywienie


 Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8 00.


Drodzy Rodzice!!!

 – dotyczy przedszkola na Różanej

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie przedszkolnym.

Prosimy o parkowanie samochodów na parkingach przy drodze.

Drodzy Rodzice dzieci z grupy Starszaków !!!

Prosimy o nieparkowanie samochodów przy sąsiadujących posesjach.

Zapraszamy na parking przedszkolny :)


W trosce o zdrowie dzieci – przypominamy!!!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

 • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych.
 • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
   • mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
   • są przeziębione lub chore,
   • są w trakcie leczenia antybiotykowego,
   • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
 • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci;
 • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań;

  Zwróćcie również uwagę na choroby zakaźne: odra, ospa wietrzna, różyczka, świnka, szkarlatyna, choroba bostońska czy grypa żołądkowa.

  W przedszkolach często pojawiają się wszy oraz owsiki. Nie wynika to wcale z niskiego poziomu higieny. Prosimy o częste sprawdzanie głowy dziecka oraz obserwować ewentualne zachowania typowe dla występowania pasożytów. Jeśli Państwa obawy zostaną potwierdzone proszę wdrożyć leczenie a przedszkole poinformować o tym fakcie.


Prosimy o dokonywanie płatności za przedszkole dopiero po otrzymaniu rachunku.

Jeśli dziecko jest dłużej nieobecne informację o kwocie do zapłaty można uzyskać telefonicznie lub mailowo.


 

Zajęcia taneczne w przedszkolu – Szkoła Tańca „Prestiż”

każdy wtorek


Przedszkole czynne od 6 00 do 17 00
tel. 33 843 02 79

oddział na ul. Handlowej czynny od 6 00 do 17 00
tel. 509 924 469


ING Bank Śląski nr konta (do wpłat za przedszkole)

48 1050 1256 1000 0023 0735 3488

Opłatę należy uiścić po otrzymaniu rachunku.

ING Bank Śląski nr konta (opłaty dodatkowe)

58 1050 1256 1000 0022 1980 6540


 

Całoroczne akcje ekologiczne

Zbiórka baterii- wrzosy za baterie (jesienna dekoracja przedszkola)

Zbiórka zakrętek – Fundacja ” Warto żyć dla kogoś”

Zbiórka zużytych tuszy z drukarek – Akcja „Tusz do paki – nakarm zwierzaki”

Ekokalendarz Smyka