baner

Angielski

Angielski w przedszkolu

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego nakłada na przedszkola obowiązek włączenia zajęć z języka obcego w ramy dnia przedszkolnego.

Celem zajęć językowych w przedszkolu jest: „(…) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej”.

Dziecko w pierwszych latach swojego życia przyswaja ogromne ilości informacji, które mają wpływ na jego dalszy rozwój. Oswojenie się z językiem pomoże dziecku zaakceptować go i ułatwi mu również naukę na dalszych etapach edukacji. Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym ma na celu przede wszystkim motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

W naszym przedszkolu nauka języka odbywa się we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się codziennie.

W grupie „Groszków” (2-3 latków), „Krasnali” (3-4 latków) i w grupie „Jeżyków” (5 latków)  zajęcia polegają na grach, zabawach, piosenkach, rymowankach, często przy użyciu tablicy interaktywnej. Zajęcia trwają 15 min.

W grupie „Starszaków” ( 6 latków) nauka wspierana jest podręcznikiem English is Fun . Z udziałem pluszaka Dusty’ego oraz jego przyjaciół Chestera i Poppy dzieci odkrywają język poznając go w różnych sytuacjach życiowych. Zajęcia trwają 20 min.

Nauka języka opiera się przede wszystkim na tym co dzieci lubią najbardziej czyli na zabawie:

 • rytmiczne i wpadające w ucho piosenki, wyliczanki, historyjki sprawiają, że dzieci osłuchują się i szybko zapamiętują nowe słówka i wyrażenia
 • karty obrazkowe, plakaty i rekwizyty pomagają kojarzyć i zapamiętać słówka
 • zabawy ruchowe to również istotny element w nauce języka – reagowanie na komendy, naśladownictwo to naturalne metody przyswajania przez dzieci
 • kolorowanki i uzupełnianki tematyczne pomagają w rozwoju manualnym dziecka
 • czytanie bajek rozwija wyobraźnię i pomaga osłuchać się z językiem

Na zajęciach wykorzystywane są również multimedia takie jak: tablica interaktywna, robot interaktywny.

We wszystkich grupach wykorzystywane są również innowacyjne pomoce dydaktyczne Play Me dzięki którym dzieci poprzez gry i zabawy oswajają się i utrwalają poznany materiał językowy.

Dzieci zapoznają się z:

 • podstawowymi zwrotami grzecznościowymi
 • nazwami kolorów, zabawek, zwierząt domowych i egzotycznych
 • słownictwem związanym z urodzinami, wakacjami
 • liczbami od 1 – 10
 • nazwami ubrań, owoców, warzyw, artykułów spożywczych
 • nazwami członków rodziny, środków transportu
 • poznają również elementy kultury krajów anglojęzycznych; tradycje związane z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, Walentynkami
 • świętują dzień babci i dziadka, mamy, taty, dzień dziecka ucząc się piosenek i wierszyków na daną okazję
 • obchodzą swoje urodziny – wspólne śpiewanie Happy Birthday (Sto lat)

Raz w roku organizowany jest Między przedszkolny konkurs z języka angielskiego na który zapraszamy dzieci z sąsiednich przedszkoli.