baner

Grupa Starszaki

 

Opiekunowie:

lic. Anna Rosińska,

mgr Urszula Marć,

Katarzyna Lech

E-mail: starszakismyk@wp.pl

W tym miesiącu będziemy poruszać tematy:

1. Polska – moja ojczyzna

2. Kosmiczne podróże

3. Muzyka wokół nas

4. Zabawy w teatr

5. Moja rodzina

Poznaliśmy już wszystkie obowiązujące wg programu w „zerówce” litery oraz znaki matematyczne: > <, = +, –

Cały czas utrwalamy nazwy i cechy charakterystyczne figur geometrycznych: koła, prostokąta, trójkąta

i kwadratu.

Nadal ćwiczymy dzielenie wyrazów na sylaby i na głoski.

Ćwiczymy samodzielne czytanie ze zrozumieniem krótkich tekstów, opowiadamy ich treść.

Porównujemy liczebność zbiorów stosując znaki > <, = oraz uczymy się dodawać i odejmować elementy zbiorów w zakresie 10-ciu.

GALERIE GRUPY STARSZAKI