baner

Logopedia

Kącik logopedyczny

 

O tym, jak wielkie znaczenie dla rozwoju dziecka ma prawidłowy rozówj mowy, nie trzeba nikogo przekonywać. W trosce o Państwa dzieci nad prawidłowym przebiegiem rozwoju mowy czuwał będzie nauczyciel – logopeda prowadzący zajęcia rozwijające kompetencję komunikacyjną i językową.

Czym zajmuje się logopeda?

Logopeda jest specjalistą zajmującym się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą komunikacją językową. Jego działania skupiają się na wychowaniu językowym, usprawnianiu narządów mowy, rozwoju mówienia, rozumienia, słuchania oraz na likwidacji zaburzeń komunikacyjnych. Logopeda zajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń (w tym m.in.: artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, połykania, karmienia…) oraz profilaktyką. Warto pamiętać, że logopeda pracuje nie tylko z dziećmi, ale także z dorosłymi. Jeśli jednak chodzi o dzieci, to zwykle logopeda pracuje nad usunięciem występujących u nich wad wymowy; pod jego opieką pozostają także dzieci dyslektyczne, z opóźnionym lub niedokończonym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym bądź psychologicznym (w tym dzieci jąkające się, dzieci z mutyzmem, z afazją, z oligofazją, dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera). Krótko mówiąc – logopeda czuwa nad prawidłowym rozwojem kompetencji językowej i komunikacyjnej.

Oczywiście, logopeda może zdobywać wąskie specjalizacje. I tak na przykład:

logopeda ogólny zajmuje się profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń rozwoju mowy, szczególnie usuwaniem wad wymowy oraz usprawnianiem procesu komunikacji dzieci i dorosłych;

balbutologopeda zajmuje się osobami, u których występują zaburzenia płynności mówienia (np.: jąkanie, tachylalia [szybkie tempo mówienia]);

neurologopeda zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób z uszkodzeniami neurologicznymi (zwłaszcza osobami z afazją, dysartrią, anartrią, z chorobą Parkinsona czy Alzheimera);

surdologopeda zajmuje się osobami z zaburzeniami mowy spowodowanymi zaburzeniami i uszkodzeniami w obrębie słuchu;

oligofrenologopeda zajmuje się wspomaganiem mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Niektórzy logopedzi specjalizują się także we wczesnej interwencji, wspomagając rozwój mowy dzieci urodzonych przedwcześnie, noworodków z grupy ryzyka okołoporodowego oraz dzieci z wadami genetycznymi. Jeszcze inni zajmują się logopedią artystyczną – dbałością o właściwą dykcję, poprawność artykulacyjną, poprawnym oddychaniem i emisją głosu.

Kiedy udać się do logopedy?

Rodzicu, zanim znajdziesz odpowiedź na to pytanie, zapoznaj się, proszę, z materiałem LOGOPEDYCZNE FAKTY I MITY. Znajdziesz tutaj szereg teorii będących w powszechnym obiegu, ale – niestety – w większości nieprawdziwych. Sprawdź, jakim informacjom powinieneś, jako rodzic, dać wiarę.

Szczegółowe odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie o okoliczności, w których należy udać się z dzieckiem do logopedy, przynosi między innymi materiał KAMIENIE MILOWE. Rodzicu, przyjrzyj się zestawieniu i porównaj adekwatny do wieku swojej pociechy etap rozwoju dziecka z rzeczywistą sytuacją swojego dziecka. Jeśli chociaż jedna kwestia budzi Twój niepokój, koniecznie spotkaj się z logopedą, który fachowo oceni zasadność Twoich obaw i z pewnością poradzi Ci, jakie dalsze kroki powinieneś podjąć. Wiele cennych informacji wspomagających Cię w czuwaniu nad prawidłowym rozwojem swojego dziecka znajdziesz także w dwóch innych materiałach. Pierwszy z nich wskaże Ci, jak powinien wyglądać rozwój twojego dziecka w sferze percepcji wzrokowej, sprawności manualnej i motorycznej – UCZĘ SIĘ I ROZWIJAM. Drugi materiał podpowie Ci, jak możesz wspierać rozwój swojej pociechy poprzez zabawę, szczególnie w zakresie rozwoju języka i komunikacji Twojego dziecka. Oto ten materiał: BAWIĘ SIĘ I ROZWIJAM. Zachęcam do uważnej lektury.

Jarosław Pacuła

językoznawca, logopeda (glottologopeda, psycho- i neurologopeda), logorytmik,
terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta,
doradca zawodowy, mediator

 

Rodziców przedszkolaków ze Smyka zapraszam na konsultacje.

Aby umówić się na nie, proszę o kontakt mailowy:

pedolingwistyka@gmail.com