baner

Zapisy

Zapisy do przedszkola

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkola

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
  2. Zapisy dla dzieci już uczęszczających – złożenie „Karty kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola”. (będzie dostępna w przedszkolu) Czas składania deklaracji od 01 lutego do 28 lutego 2022 r.

3. Zapisy dla nowych dzieci – złożenie „Karty zapisu dziecka do przedszkola” pobranej ze strony przedszkola lub osobiście.

Czas składania deklaracji od 01 marca do 31 marca.

4. Lista nowo przyjętych dzieci będzie dostępna w przedszkolu.

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zapisu dziecka (nowe dzieci) – Karta-zapisu-na-rok-szkolny-2023 – 2024
  2. Karta kontynuacji uczęszczania –  Karta kontynuacji uczęszczania do przedszkola 2023 – 2024
  3. Regulamin rekrutacji Regulamin-rekrutacji

Opłata wpisowa na rok szkolny 2023/2024 wynosi 100zł za każde dziecko (dotyczy dzieci nowo przyjętych).

 Opłatę wpisową dzieci nowo przyjętych Rodzice uiszczają zgodnie z regulaminem rekrutacji podanym powyżej.

 Pozostałe opłaty za żywienie oraz opłatę stałą na rok szkolny 2023/2024 zostaną podane w późniejszym terminie.