Kalendarz wydarzeń w przedszkolu
Nowości !
Zobacz ostatnie zmiany
na naszej stronie:

Niepubliczne Przedszkole "Smyk" Oświęcim - Babice
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 6 00 - 17 00
oddział Starszaków czynny
w godz. 6 00 - 16 00

Adres
ul. Różana 25
ul. Handlowa 11
32- 600 Oświęcim
tel. 033 843 02 79
tel. 699 909 341 (odział na
ul. Handlowej, Starszaki)
psbabice@wp.pl
www.przedszkole-smyk.pl

ING Bank Śląski nr konta:
48 1050 1256 1000 0023 0735 3488
Zapisz się na newsletter z aktulanościami z przedszkola!
 
 
Metody pracy

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu; o tym jak żyć, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"

R.Fulghum

 

W ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych, poza podstawą programową, nauczyciele wykorzystują elementy różnorodnych metod pracy z dziećmi:

 

Metody twórcze z zakresu wychowania muzyczno-ruchowego:

 

Carla Orffa

 

            Carl Orff opracował własną metodę wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych (tzw. instrumentarium Orffa, w skład którego wchodzą: bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne). Duży nacisk kładzie się na improwizację i rozwijanie ekspresji, najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm.

 

Alfreda i Marii Kniessów

 

            Metoda Alfreda i Marii Kniessów jest specyficzną metodą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Jest to rodzaj gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu – poprzez eksperymentowanie środkami ruchowymi, słownymi i wzrokowymi.

 

Rudolfa Labana

 

            Wsławił się koncepcją tzw. „gimnastyki twórczej”, w naszym kraju znanej pod nazwą „improwizacji ruchowej”. W jego metodzie odchodzi się od ruchu odwzorowywanego, wykonywanego na komendę, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją, fantazją i doświadczeniem. Zgodnie z tą koncepcją ćwiczenia gimnastyczne powinny przybierać formę zadań otwartych, które zapewniają dużo swobody, możliwości decydowania o sposobie wykonywania ruchu i tym samym wyrażania swojej indywidualności.

 

Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

 

            Jej założeniem jest teoria, że ruch jest podstawową i naturalną potrzebą człowieka oraz niewerbalnym środkiem porozumiewania się. Idea Ruchu Rozwijającego zawarta jest w tezie, że posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzeba dzielenia jej z innymi ludźmi, prowadzi do nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu i służy rozwojowi dziecka.

 

Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Straus

 

            Aktywne słuchanie muzyki klasycznej Batti Strauss, to metoda, którą można wykorzystać
w pracy zarówno z dziećmi jak i młodzieżą. Jej metoda opiera się na zapoznaniu dzieci z muzyką klasyczną, jazzową, folklorem różnych regionów. Polega na wykorzystaniu elementów ruchu, tańca, gestów, śpiewu oraz gry na instrumentach perkusyjnych.

 

Klanza – Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów (pedagogika zabawy)

 

            Metoda pracy z grupą. Wprowadza styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości. Uznaje, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

 

Techniki relaksacyjne, muzykoterapia

 

            Ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapia pomagają „wyciszyć” negatywne emocje, a tym samym powodują odprężenie psychiczne i fizyczne, obniżają lęk, agresję pozwalając dziecku przywrócić wewnętrzną równowagę.

 

Metody wspomagające przygotowanie do nauki w szkole:

 

„Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz

 

            Założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych(czucie ruchu) i motorycznych oraz współdziałanie między tymi funkcjami. Są to funkcje, które leżą u podstaw złożonej nauki czytania i pisania.

 

Marii Montessori

 

                Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Celem metody jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

 

Odimiennej nauki czytania Ireny Majchrzak

 

            Umiejętność wzrokowego rozpoznawania liter i poznanie fonetycznych funkcji każdej z liter wystarczy, aby dziecko mogło samodzielnie wprawiać się w czytaniu. Umiejętność głoskowania będzie wynikiem czytania, a nie warunkiem.

 

Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona,tzw gimnastyki mózgu

 

            Metoda Dennisona , czyli Kinezjologia Edukacyjna to metoda terapii i twórczej pracy oparta na znajomości wpływu ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się.

 Kinezjologia Edukacyjna, metoda autorstwa Paula E. Dennisona, została uznana za jedną z czołowych metod wspierających uczenie się. Paul Dennison uzyskał doktorat za badania nad wczesnymi osiągnięciami w czytaniu i ich związkiem z myśleniem. Stworzył także procedury Gimnastyki Mózgu "Brain Gym".

            „Gimnastyka Mózgu” jest programem aktywizacji naturalnych mechanizmów pracy mózgu poprzez fizjologiczny ruch ciała.

 

 

 „Dziecięcej matematyki” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

 

            Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Zajęcia ułatwiają dziecku wkraczanie w świat liczb, kształtów, pomiarów i rytmów.

 

 

Komentarze:
Nie dodano jeszcze komentarzy dla tej strony.
Dodaj swój komentarz ...

Adres e-mail nie będzie widoczny na liście komentarzy.

 
Szukaj
 
 
 • Majowa łąka
 • Dzień Dinozaura
 • Bal Karnawałowy
 • Poszła Ola do....... - OCK - Starszaki
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka - Krasnale 2020
 • Dzień Babci i Dziadka - Jeżyki 2020
 • Dzień Babci i Dziadka - Groszki 2020
 • Wigilijka w przedszkolu
 • Wizyta Pana Wójta w przedszkolu
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Spotkanie ze Świętym Mikołajem
 • Spotkanie z górnikiem
 • Andrzejki 2019
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Zajęcia muzyczne "Kąpiel w dźwiękach" - Starszaki
 • Zajęcia "Finansowy elementarz"
 • Herbatka u Królowej
 • Święto Niepodległości
 • Poszła Ola do....... - OCK - Starszaki
 • Zajęcia o dzikich zwierzątach - Fundacja Dzika Klinika
 • Pokaz iluzjonistyczny
 • Bal zwierząt leśnych
 • Święto Drzewa 2019
 • Spacer po lesie - Krasnale
 • Spacer po lesie - Groszki
 • Wycieczka do zagrody żubrów - Starszaki
 • Wycieczka do zagrody żubrów - Jeżyki
 • Służby ratownicze
 • Służby ratownicze
 • Służby ratownicze
 • Kwiaty za baterie - sadzenie wrzosów
 • Dzień Jabłka - Dzień Czerwony
 • Dzień Jabłka - Dzień Czerwony
 • Dzień Przedszkolaka
 • Pokaz płazów
 • Piknik Rodzinny
 • Teatrzyk "Kot w butach"
 • Dzień Doświadczeń
 • Dzień Żółty
 • Bal pirata
 • Zakończenie przedszkola - Starszaki
 • Zabawa w Joy Factory - Groszki
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • Wycieczka do Zatorlandu - Krasnale, Jeżyki, Starszaki
 • V Zmagania sportowe w PS Włosienica
 • Dzień Niezapominajki - PS Rajsko
 • II Międzyprzedszkolny Konkurs w j. angielskiego
 • Konkurs ekologiczny w PS Włosienica
 • Zajęcia z psem
 • Dzień Czekolady
 • Konkurs Małe Talenty w PS Brzezinka
 • Pokaz motyli
 • Pierwszy dzień wiosny
 • Dzień Irlandzki
 • Teatrzyk kukiełkowy "Koszyk z czystego srebra"
 • Zabawa Karnawałowa
 • Dzień Niebieski
 • Dzień Babci i Dziadka - Krasnale
 • Dzień Babci i Dziadka - Groszki
 • Dzień Babci i Dziadka - Jeżyki
 • Dzień Babci i Dziadka - Starszaki - Jasełka
 • Herbatka u Królowej
 • Wigilijka 2018
 • XI Przegląd Kolęd i Pastorałek
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Spotkanie z górnikiem
 • Andrzejki
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Przegląd piosenki patriotycznej - Brzezinka
 • Święto Niepodległości w przedszkolu
 • Ognisko - Starszaki
 • Dzień Babci i Dziadka - Jeżyki
 • Wizyta w Poradnii Weterynaryjnej